Skip to content

Fysieke zorgbegeleiders

De fysieke zorgbegeleider is scherp op veiligheidsrisico’s, stelt zich flexibel op en biedt ondersteuning waar nodig. Zowel patiënt, bezoeker als zorgverlener voelen zich begrepen, gezien en veilig. Zo ontstaat rust en ruimte voor zorg en herstel.

Taken van de fysieke zorgbegeleider zijn onder andere de volgende:

Een fysieke zorgbegeleider is verantwoordelijk voor de veiligheid van zowel cliënten als de zorgverleners. Een kerntaak binnen de fysieke zorgbegeleiding is het ondersteunen van cliënten met een psychiatrische toestand en/of een verstandelijke beperking bij hun dagelijkse bezigheden. Dit alles komt ook met meetbare winst voor de organisatie, deze valt als volgt onder te verdelen:

×